RETOURNEREN VAN BESTELLINGENRETOURNEREN?

De koper heeft niet het recht om de in ontvangst name van verkochte goederen te weigeren, dan wel geleverde goederen retour te zenden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens verkoper. Eventuele kosten welke hieruit voor de verkoper voortvloeien, zijn voor rekening van de koper.